Rekuperacja czy klimatyzacja?

Rekuperacja czy klimatyzacja?

Świeże i czyste powietrze w naszym domu oraz miejscu pracy to podstawa dobrego samopoczucia i pierwszy krok do zdrowia. Dlatego wybierając system wymiany powietrza dla danego obiektu powinniśmy pamiętać nie tylko o komforcie cieplnym, ale również jakości powietrza w pomieszczeniach. Obok odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrze w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych powinno się odznaczać wolnością od zanieczyszczeń i alergenów. Czy wybór pomiędzy rekuperacją a klimatyzacją wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy?

Rekuperacja i klimatyzacja to nie to samo

Rekuperacja i klimatyzacja to systemy, których zadaniem jest dostarczanie do pomieszczeń powietrza o odpowiednich parametrach. I tu kończą się podobieństwa, a zaczynają różnice. W prawdzie oba systemy znacząco wpływają na właściwości powietrza dostarczanego do pomieszczeń, ale robią to na innych zasadach. Podczas gdy rekuperacja zapewnia stałą wymianę zużytego powietrza na świeże powietrze z zewnątrz, rola klimatyzacji sprowadza się do zmiany parametrów powietrza w pomieszczeniu. Najczęściej klimatyzację wykorzystuje się do obniżenia lub podniesienia temperatury powietrza, bardziej zaawansowane systemy umożliwiają również zarządzanie poziomem jego wilgotności. Tak czy inaczej klimatyzacja pracuje na tym samym powietrzu, którego nie wymienia na świeże. Rekuperacja natomiast – jako, iż stanowi element instalacji wentylacji – gwarantuje stałą wymianę powietrza w pomieszczeniach, w rezultacie czego powietrze jest zawsze dobrze natlenione, a to jeden z najważniejszych czynników determinujących nasze samopoczucie i wydajność w pracy. Dodatkową zaletą rekuperacji jest odzysk ciepła z powietrza wywiewanego i wykorzystanie go do ogrzania powietrza nawiewanego. Na rynku dostępne są również systemy działające w odwrotnym kierunku, tj. zapewniające obniżenie temperatury powietrza nawiewanego.

Skoro rekuperacja jest rozwiązaniem lepszym, dlaczego wciąż korzystamy z klimatyzacji?

Rekuperacja stanowi element instalacji wentylacji mechanicznej. W obiektach, które korzystają z wentylacji grawitacyjnej montaż centrali wentylacyjnej z rekuperatorem może się wiązać z koniecznością przeprowadzenia kosztownych prac w obrębie konstrukcji obiektu. Wówczas zdecydowanie tańszym rozwiązaniem jest klimatyzacja. W obiektach biurowych i komercyjnych klimatyzacja okazuje się również bardziej efektywna w działaniu, dlatego wciąż jest chętnie wybierana przez inwestorów. To także doskonała alternatywa dla obiektów, w których z różnych względów nie jesteśmy w stanie zamontować rekuperacji.